Jazz

8 thoughts on “ Vilniaus Universiteto Merginų Choras Virgo* - Vilniaus Universiteto Merginų Choras Virgo (Vinyl, LP) ”

  1. Iš Lietuvos dalyvavo du chorai – Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vad. Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė Dalia Šakenytė, chormeisterė Gabrielė Pintukaitė-Pocienė) ir Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“ (vad. Algirdas Šumskis).
  2. Studio established in Vilnius, Lithuania, It may also be credited as Vilnius Recording Studio.
  3. vilniaus universiteto merginų choras virgo. j. tamulionis. oi eisim namo (we will go home) Paremti. maria teresa chenlo. s. cervetti. candombe ii Paremti. cluster ensemble. l. hrabovsky. kogda (when) Paremti. maria teresa chenlo. s. cervetti. hard rock.
  4. Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ įkurtas metais. Šiuo metu choras vienija apie 50 universiteto studenčių ir absolvenčių iš įvairių VU fakultetų. Chorui nuo metų vadovauja meno vadovė ir dirigentė Rasa Gelgotienė.
  5. Vilniaus universiteto vertybės remiasi Europos universitetų kultūros principais, tokiais kaip akademinė laisvė, nuomonių įvairovė, atvirumas idėjoms, inovatyvumas, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas, tolerancija, akademinė etika, autonomijos derinimas su atskaitomybe valstybei bei .
  6. Kiti Vilniaus universiteto merginų choro „Virgo“ koncertai Argentinoje ir Urugvajuje Vasario 14 d., artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo osioms metinėms, Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ koncertavo Aušros Vartų lietuvių parapijoje Avelanedoje.
  7. Merginų chore dainuoja klasių moksleivės. Tai talentingas ir darbštus jaunimas, kuris tęsia gražią mokyklos tradiciją, sėkmingai dalyvaudami tradiciniuose festivaliuose, bei moksleivių ir Lietuvos dainų šventėse. Dauguma mokyklos švenčių neapsieina be merginų choro pasirodymo. Choro dalyviai ne tik dainuoja, bet ir vaidina mokyklos spektakliuose, renginiuose bei meninėse.
  8. Vilniaus universiteto merginų choras “Virgo” naująjį sezoną pradėjo koncertais Pietų Amerikoje. Vasario dienomis, Argentinos ir Urugvajaus miestuose vykusius Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius choras “ Virgo” praturtino atliekamais lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniais.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *