Rock

9 thoughts on “ Erlingur Ágústsson Með Hljómsveit Eyþórs Þorlákssonar* - Við Gefumst Aldrei Upp / Maja Litla (Vinyl) ”

  1. Erlingur ræðir við sína menn. vísir/daníel „Við áttum þetta eiginlega ekkert skilið. Ég verð að vera hreinskilinn með það. Auðvitað er ég glaður að vinna,“ sagði Erlingur Richardsson, þjálfari ÍBV, eftir sigurinn á Val, , í kvöld.
  2. Við horfum með tilhlökkun til ársins og þeirra verkefna sem það bíður upp á. Sveitarfélagið okkar stækkar og dafnar, en aldrei hafa fleiri búið í Rang-árþingi eystra, eða einstaklingar. Mikil uppbygging á sér stað bæði í þéttbýli og dreifbýli. Áskoranirnar eru margar, en saman getum við .
  3. Annþór Kristján Karlsson og Börkur Birgisson voru í gær sýknaðir fyrir Hæstarétti af ákæru um að hafa veitt samfanga sínum áverka í fangaklefa hans á Litla-Hrauni í maí sem drógu hann til dauða. Þar með staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms frá því í fyrra og.
  4. með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum gr., með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin, með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins (1), í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2).
  5. árum hafa í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, nr. 19/, með síðari breytingum, eða lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, lögum um hlutafélög, nr. 2/, með síðari breytingum, lögum um einka-.
  6. Eyþór Ingi Gunnlaugsson er söngvari og gítarleikari hinnar nýstofnuðu Rock Paper Sisters en fyrsta lag hljómsveitarinar, Howling Fool, kom út í dag. Með Eyþóri Inga í hljómsveitinni eru engir nýgræðingar en Jónbi úr Brain Police spilar á trommur, Þorsteinn Árnason á bassa og Þórður Sigurðsson á hljómborð.
  7. Með slíkum búnaði er m.a. átt við grill, ljós, útiarna, kerti og hitagjafa. Búnað skv. 2. mgr. skal staðsetja í hæfilegri fjarlægð frá brennanlegum flötum, hlutum og varn-ingi, og stöðum þar sem geymd, notuð eða framleidd eru eldnærandi, sprengifim eða eldfim efni. Taka skal tillit til veðuraðstæðna við notkun.
  8. með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar (2), í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (3), og að teknu tilliti til eftirfarandi: 1)Vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga telst til grundvallarréttinda. Í 1. mgr. 8. gr. sáttmála.
  9. Til sölu Mazda Tribute mjög vel með farinn. árg. með leðri, 4WD, ekinn (m&ia.. Tabbart-hjólhýsi til sölu, á lengd, árg. ´ Frekari uppl. í síma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *